EURODESK REDA

3 października 2015 został otwarty pierwszy punk EuroDesk w Redzie - konsultacje dla wszystkich zainteresowanych - młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Zapraszamy!

EuroDesk prowadzi dyżury, we wtorki i czwartki w godzinach: 9:00-15:00.
Można uzyskać informacje o:

  • możliwości dofinansowania wymian młodzieżowych
  • partnerów w projektach międzynarodowych
  • wolontariacie młodzieżowym, w tym zagranicznym
  • workcampach dla młodzieży
  • wsparciu inicjatyw młodzieżowych