Miejski Konkurs Bożonarodzeniowy

Konkurs odbywa się od 1994 roku, zapoczątkowała go ówczesna dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Jadwiga Kamionka. Po likwidacji MDK-u organzcję przejął Zespół Szkół Nr 2 w Redzie Ciechocinie. Aktualnie jest on głównym organizatorem wraz z parafią św. Wojciecha oraz powołanym w 2013 roku Miejskim Domem Kultury w Redzie.

Kategorie: przedszkole-zerówka, klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, gimnazjum - ponadgimnazjalne oraz Szkolna Szopka Bożonarodzeniowa.

Prace dostarczamy do 15 XII 2017 do świetlicy SP3. 
Wręczenie nagród 21 XII 2016, godz. 13:00 na sali gimnastycznej SP3.