Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Redzie

25 listopada 2017 odbędzie się XVI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Redzie. Rozpoczęcie godz. 9:45.

Konkurs ten gości w naszym kalendarzu imprez od 2001 roku. Odbywa się pod koniec listopada na deskach sceny Teatru Redzkiego ZS Nr 1 w Redzie.

Przegląd małych form teatralnych jest przeznaczony dla zespołów z całego powiatu wejherowskiego - zarówno niezależnych jak i zależnych (zespoły ze szkół, domów kultury itd.) oraz dla maksimum 5 chętnych zespołów spoza powiatu.
Ocena jury nie jest zależna od wieku wykonawców - liczy się pomysł, wykonanie, aranżacja, charakteryzacja, gra aktorska, mimika, wyzbywanie się wtórności wykonania oraz nieszablonowość. Konkretniej - oceniamy: dobór tekstu/ scenariusza, grę aktorską, gesty/ mimikę, ruch sceniczny, przestrzeń sceniczną, oprawę muzyczną oraz reżyserię.
Repertuar jest dowolny. Możliwe formy teatralne: monodram, performance, teatr lalkowy, inscenizacje tekstów literackich oraz autorskich, ruch i pantomima, kabaret, komedia, tragedia, musical itd.
Co roku spektaklowi towarzyszą imprezy towarzyszące w postaci spektakli gościnnych oraz otwartych warsztatów teatralnych prowadzonych przez specjalistów w swej dziedzinie. Od 2013 roku podczas redzkiego przeglądu wręczamy autorskie statuetki rzeźbione przez artystę Jana Maleckiego.
Część nagród została zakupiona dzięki dofinansowaniu Powiatowego Starostwa w Wejherowie.


Jury 2017 >>

Przewodnicząca jury - Marta Smuk
Członek jury -
Mariusz Babicki
Członek jury - Mikołaj Ostrowski

Relacja 2016 >>>

Miejsce Przegląd odbędzie się tradycyjnie w Zespole Szkół Nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa 36/38. Informacje nt. garderób zostaną udostępnione na miejscu.

Zgłoszenia można przeczytać i pobrać poniżej. Jest to obowiązujący w tym roku regulamin oraz karta zgłoszenia.
Dopuszcza się, podobnie jak w latach ubiegłych, udział w konkursie do 5 grup/aktorów spoza powiatu.

Zgłoszenia należy przesłać do 10 listopada 2017.

 


PROGRAM

XV POWIATOWEGO PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

REDA, 26 XI 2016

 

Losowania odbywać będą się każdorazowo na scenie.
Losować będzie przewodnicząca jury – pani Marta Smuk.

 

KATEGORIA JUNIOR

OTWARCIE PRZEGLĄDU

9:45 LOSOWANIE KOLEJNOŚCI JUNIOR

10:00 ROZPOCZĘCIE KAT. JUNIOR → występ pierwszego zespołu

12:30 PRZERWA → obrady jury

12:45 WRĘCZENIE NAGRÓD KAT. JUNIOR

 

KATEGORIA MONODRAM

13:00 LOSOWANIE KOLEJNOŚCI MONODRAM

13:10 ROZPOCZĘCIE KAT. MONODRAM → występ pierwszego aktora

16:00 PRZERWA → obrady jury

16:30 WRĘCZENIE NAGRÓD KAT. MONODRAM

 

KATEGORIA MŁODZIEŻ - DOROŚLI

16:45 LOSOWANIE KOLEJNOŚCI MŁODZIEŻ - DOROŚLI

17:00 ROZPOCZĘCIE KAT. MŁODZIEŻ - DOROŚLI → występ pierwszego zespołu

20:30 PRZERWA → obrady jury

20:45 WRĘCZENIE NAGRÓD KAT. MŁODZIEŻ - DOROŚLI

 

Uwaga!  > Maksymalny czas trwania spektaklu to 30 minut* (wlicza się w to montaż i demontaż scenografii) * Przekroczenie wyznaczonego czasu oznacza dyskwalifikację zespołu.