STREET ART

Street art czyli sztuka uliczna.

Ta dziedzina kultury i sztuki w Redzie ma już długą tradycję. Pierwsze "legalne" graffiti i murale pojawiły się w tunelu SKM/PKP pod ulicą Gdańską przy okazji Festiwalu Rafineria (wcześniej znanym jako eReFeN).

W roku 2011 Dział Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (ówczesna "komórka" kulturalna Redy) prowadzony wówczas przez Paulinę Piotrowską reaktywował street art w Redzie. Spowodowane to było chęcią odnowienia strasznie wyglądającego w owym czasie tunelu prowadzącego na perony SKM i PKP, ochrzczonego nawet przez lokalną prasę jako "tunel strachu".

Tak wyglądał tunel przed artystyczną ingerencją:Dzięki zdobyciu funduszy na farby (UM Reda) oraz sponsora (Castoramy z Rumi) udało się przygotować zaplecze techniczne dla artystów i amatorów, którzy tunel wymalowali za pomocą różnych technik - graffiti, muralu oraz szablonu:W latach kolejnych udało nam się pomalować tunel pod wiaduktem prowadzącym na ulicę Gniewowską:


Street art to nie tylko malowanie, to także obiekty przestrzenne wprowadzające trochę artyzmu w przestrzeń publiczną, które kreatywnie wykorzystują np. zapomniane miejsca i nadają im nowy wymiar. W roku 2014 planowane jest stworzenie pierwszego takiego miejsca w Redzie o czym można przeczytać i obejrzeć "wizualizacje" w zakładce PROJEKT DRZEWO.